BUKU  

BEDHUG, Gurit Pinilih 1982-2021 Karya Nono Warnono

Bedhug/Koleksi Gangkecil

Identitas Buku:

Judul : BEDHUG, gurit Pinilih 1982-2021
Penulis : Nono Warnono
Penerbit: Nuntera
Cetakan : Pertama, 2022
Tebal : 162 hlm

Sinopsis :

Antalogi geguritan kanthi judhul “Bedhug” mengku ancas salebeting pralampita mugi gupita ingkang rinantam dados babaran buku kembang setaman kuwawi ngumandhang samadyaning gesang tembayatan. Ngiras pantes ndherek ngudi lestanipun basa, sastra sumawa budaya jawi diluhung.

Baca Juga:  Sinopsis Afrika Yang Resah karya Okot p'Bitek

Gupitasari salebeting buku menika ngemot maneka geguritan mboten sedaya anggitan enggal, karana saperangan njumut maneka judul wonten ana ing buku anggitan kulo ingkang sampun kepangker, sawatawis malih sampun nate kapacak wonten ing lembar budaya ariwati, ugi ing maneka udayana kalawarti abasa jawi.

Laripun sekar setaman menika minangkani karsa-karsanipun sanak kadang ingkang paring panjurung supados mbabar buku kanthi njumput maneka judul geguritan. Nanduki kansunyatan wau, kula sekawit mangu-mangu, samar yen dadosipun wacan ingkang datan ginape. Nanging dangu-dangu nekad kumakendel mbabar kompilasi karya-karya kasebut dados buku antologi gupita ingkang prasaja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *